Disclaimer

De tekeningen en beschrijvingen zoals opgenomen in deze brochure
zijn zogenaamde ‘’artist impressions’’ waaraan geen rechten ontleend
kunnen worden. Met nadruk wijzen wij er op dat genoemde “artist
impressions” de vrije kunstzinnige interpretatie van het project is en
inrichtingszaken, stoffering alsmede meeruitvoeringen en overige
zaken tonen, die niet in de leveringsomvang zijn besloten.

De Technische Omschrijving en de Aannemingsovereenkomst (met
bijlagen) bepalen het uiterlijk, de indeling, etc. van het complex (en
het terrein er omheen) en zijn te allen tijde leidend.

Het appartementencomplex wordt gebouwd waarbij de bestaande
karakteristieke bomen zoveel mogelijk blijven staan, waaronder de
kenmerkende platanen aan de Korte Loostraat. Om een zo goed
mogelijk beeld te geven van het gebouw zelf, zijn de bomen op
de tekening niet opgenomen. Dit geldt ook voor het bestaande
energiehuisje aan de overkant van de straat ter plaatse van Korte
Loostraat nummer 7.